วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การตั้งค่าอุณหภูมิ ของตู้ฟักไข่ตราไก่แจ้ (ส่วนที่ 2) โทร085-0339995

การตั้งค่าอุณหภูมิ ของตู้ฟักไข่ตราไก่แจ้ 085-0339995

ตู้ฟักไข่ตราไก่แจ้ รุ่น D42 การเริ่มใช้งาน Eggs Incubator

ตู้ฟักไข่ตราไก่แจ้ รุ่น D84